Planina Biokovo
 
 
     

Najstariji naziv za planinu Biokovo je grčki izraz „Adrion“. Dalmaciju je podijelila na primorski dio i dalmatinsku zagoru. Najviši vrh Biokova je Sv. Jure (1762 m). Karakterizira je raznolika vegetacija od 2274 biljne vrste, među kojima i brojni endemi od kojih je najpoznatije „Biokovsko zvonce“. I životinjski svijet je raznolik tako da ovdje možemo naći vuka (Canis lupus), vepra (Sus crofa), zatim od 1964. godine ponovno je naseljena balkanska divokoza (Rupicapra rupicapra balcanica L.) i 1968. godine muflon (Ovis orientalis musimon Pallas). Na Biokovu možemo još naći i surog orla, orla zmijara, ptica kamenjarka, lisicu te mnoge druge životinjske vrste. Jedina zmija otrovnica na području Biokova je poskok. Svakako vrijedi posjetiti botanički vrt u Kotišini. Parkom prirode proglašena je 1981. godine. Kažu da je Biokovo najljepše upravo na dijelu iznad Brela.

 
Istraži okolinu
 
:: Dioklecijanova palača
:: Tvrđava Klis
:: Planina Biokovo
:: Rijeka Cetina
:: Grad Omiš
:: Grad Makarska
:: Stara jezgra - Trogir

 

 
 
 
 
KONTAKT
 
 

Stanići, Velika Luka 18, Croatia

Mob 1: + 385 (0) 95 89 04 035

Mob 2: + 385 (0) 95 55 40 959

Email: anitatomasovic6@gmail.com

 
 
 
KUĆA KARLO
 
 

Apartman 1

Apartman 2

Apartman 3

 
 
 
ISTRAŽI OKOLINU
 
 

Grad Omiš

Grad Makarska

Tvrđava Klis

Dioklecijanova palača

 
 
 
INFO LINKOVI
 
 

TZ Split

TZ Omiš

TZ Makarska

Hrvatska turistička zajednica